correcties & aanvullingen

Coffeeshops

In het artikel Jointje? Alleen als je lid bent (31 mei, pagina 8) staat dat het wetsvoorstel om van coffeeshops besloten clubs te maken, voor advies is gestuurd naar de Raad van State. Dit is onjuist. Het gaat niet om een wetsvoorstel. Het betreft een aanpassing van de zogenoemde AHOJG-criteria. Dat zijn beleidsregels voor het Openbaar Ministerie. Zo’n aanpassing loopt niet via de Raad van State.