Aanpak van prostitutie rammelt

Het nieuwe kabinetsbeleid om prostitutie en mensenhandel tegen te gaan, biedt gemeenten nog te veel ruimte, staat in de Korpsmonitor.

Er is nog steeds te weinig coördinatie en er heerst een gebrek aan eenduidig beleid in Nederland wat de bestrijding van prostitutie en mensenhandel betreft. Dat staat in de gisteren gepubliceerde, tweejaarlijkse Korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010. Ondanks dat het kabinet een strenger beleid nastreeft, „bestaat er nog geen eenduidig handhavings- en prostitutiebeleid”, staat er in de monitor.

Van de 26 politiekorpsen scoren er vier onvoldoende op toezicht en opsporing van mensenhandel en prostitutie; IJsselland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Limburg-Zuid scoren slecht. Twaalf korpsen scoren een voldoende, bij de overige tien is „meer aandacht nodig”.

Ook het onlangs gepresenteerde kabinetsbeleid van minister Opstelten (Justitie,VVD) zou gemeenten nog steeds te veel eigen handelingsruimte bieden om illegale prostitutie effectief tegen te kunnen gaan, schrijven de onderzoekers: „Het is noodzakelijk dat de overheid landelijke regels stelt, waaraan iedere gemeente moet voldoen.” (NRC)