Kabinet had geen idee wat WK-organisatie zou gaan kosten

Het vorige kabinet had geen idee wat het zou gaan kosten als het WK van 2018 aan België en Nederland was toegewezen, blijkt uit e-mailverkeer waar RTL Nieuws de beschikking over heeft.

Nederland was tot begin december van vorig jaar in de race voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal. De andere kandidaten waren Engeland, Rusland en het gezamenlijke bid van Spanje en Portugal. Rusland kreeg het WK destijds toegewezen.

De kostenramingen die de Kamer voorgeschoteld werden, zorgden voor ernstige twijfels bij ambtenaren. Zo wilde de FIFA geen belasting betalen in Nederland, een regeling die volgens een extern onderzoeksbureau tussen de 23 en de 46 miljoen euro aan gemiste belastinginkomsten zou betekenen. Andere schattingen kwamen echter uit op een bedrag dat veel hoger lag, en bovendien met een zeer ruim genomen marge: ergens tussen de 300 en de 900 miljoen euro. Een ambtenaar schreef:

“Met de riemen die ons voor het roeien ter beschikking stonden hebben we een raming gemaakt die uitkomt op 300 miljoen euro aan derving. Dat bedrag zou lager kunnen zijn, maar zeker ook (veel) hoger.”

De Tweede Kamer kreeg daarnaast te horen dat de inzet van politie en ME tweehonderd miljoen euro zou kosten. Ambtenaren gingen echter uit van vierhonderd tot zeshonderd miljoen - een schatting die nooit aan de Kamer werd medegedeeld.

In een reactie aan RTL Nieuws meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat als het gaat om een evenementen dat acht jaar later plaatsvindt, er altijd financiële onzekerheden zijn. Dit najaar evalueert de Kamer de mislukte poging het WK naar Nederland en België te halen.

    • Peter Zantingh