Zeg maar dag tegen dat sociale leven

Vandaag spreekt het kabinet over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget.

Voor veel mensen is het geld dat ze krijgen echter cruciaal.

Een spoeddebat kwam er gisteren niet van, ondanks aandringen van de oppositie. Voordat de ministerraad vandaag spreekt over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, wilden onder andere PvdA en SP over het onderwerp debatteren met minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD), maar Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet wilde daar niet aan, omdat er „geen procedurele reden” voor was.

Begin deze week werd bekend dat het kabinet fors wil snijden in het budget dat ouderen, gehandicapten en zieken nu krijgen om zelf hun zorg in te kopen. In het meest drastische scenario kan 90 procent van de 130.000 mensen die nu zo’n eigen zorgbudget krijgen, daar straks geen aanspraak meer op maken.

Vandaag zal blijken of en in hoeverre de bezuinigingsplannen doorgaan. De gevolgen zullen waarschijnlijk het ingrijpendst zijn voor mensen die thuis wonen en verpleging, verzorging of begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om werkenden of scholieren, die hulp nodig hebben die door zorginstellingen doorgaans niet wordt geboden. Jongeren met een beperking bijvoorbeeld die begeleiding krijgen in de klas, of gehandicapten die met zorgverleners vakantie doorbrengen om ouders te ontlasten.

Zonder het persoonsgebonden budget zouden deze doelgroepen geen passende zorg kunnen krijgen of aangewezen zijn op reguliere instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of thuiszorg. Maar die zorg is 33 procent duurder. Belangenorganisatie Per Saldo denkt daarom dat het kabinet met deze bezuinigingsmaatregel duurder uit zal zijn.

VVD-staatssecretaris Erica Terpstra introduceerde het pgb in 1996. Het CDA omarmde het pgb ook, net als de VVD. De jaarlijkse kosten van de regeling liggen nu op 2,7 miljard euro.

Achterliggende gedachte van het persoonsgebonden budget was dat het voordeliger is voor de overheid als gehandicapten en zieken thuis wonen en daar hulp te krijgen, dan dat ze in een instelling zouden moeten verblijven. Maar de oorspronkelijke verwachting dat het persoonsgebonden budget de zorgkosten zou drukken, is niet uitgekomen. De kosten groeiden door en vorig jaar juni zag toenmalig minister Ab Klink zich zelfs genoodzaakt om de toekenning van het persoonsgebonden budget tijdelijk te staken.

    • Antoinette Reerink