Tocqueville eerder vertaald

Er is nog eerder een – zij het gedeeltelijke – Nederlandse vertaling van De Tocqueville verschenen dan de door de krant genoemde uit 2007. In 1971 heb ik bij Uitgeverij J.H.de Bussy een bloemlezing uit zijn beide werken uitgegeven, samengesteld door prof.dr. J.M.M. de Valk.

J.J.F.Aleva

Laren N.H.

    • J.J.F.Aleva Laren N.H