Slecht nieuws voor het klimaat?

Duitsland produceert nu nog 40 procent van zijn stroom via de verbranding van steenkolen en bruinkool. Dat moet omlaag, aangezien Duitsland zich tot doel heeft gesteld om de CO2-uitstoot in 2050 met 80 procent te verminderen ten opzichte van 1990 – het zit er nu 36 procent onder. Het risico bestaat dat de stroomproducenten het gat van de kerncentrales opvullen door de bouw van extra kolencentrales.

Om de omslag naar een klimaatvriendelijke energievoorziening te maken, zal Duitsland een duidelijk en consistent beleid moeten uitstippelen. Dan kan er veel. Het is niet voor niks dat in Duitsland wordt gepleit voor het instellen van een parlementaire groep die de energieomslag vormgeeft. Voordeel is dat Duitsland al twintig jaar beleid voert om duurzame energie te stimuleren.

Maar de wereldwijde uitstoot van broeikasgas bereikte vorig jaar een nieuw record. Daardoor dreigt de gemiddelde temperatuur op aarde tot het einde van deze eeuw met meer dan 2 graden Celsius te stijgen. Op de grote klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 was juist afgesproken om dat te voorkomen: wetenschappers vrezen voor ernstige economische en maatschappelijke gevolgen.

Het Internationaal Energie Agentschap vreest dat het tij extra moeilijk te keren is nu landen als Duitsland en Zwitserland hebben besloten hun kerncentrales op termijn te sluiten. Economen van de IEA wijzen erop dat mensen wel een hekel mogen hebben aan kernenergie, maar dat het wel een van de belangrijkste technologieën is voor het opwekken van elektriciteit zonder CO2.