Raad voor Cultuur weerspreekt Zijlstra

De Raad voor Cultuur staat lijnrecht tegenover staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD). De bewindsman wil dat de bezuinigingen op de cultuursector in één keer worden doorgevoerd. De Raad, een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement, vindt dat de ombuigingen moeten worden uitgesmeerd over twee jaar en zegt dat daar ook het geld voor is: het bedrag dat Zijlstra wil uittrekken om de kosten op te vangen van onder meer gedwongen ontslagen.

Dat stelt de Raad vandaag in een brief aan de Kamer. Zijlstra heeft de Raad om advies gevraagd voor bezuinigingen op de kunsten van ten minste 125 miljoen euro met ingang van 2013. Volgens de Raad hebben instellingen daarmee te weinig tijd om geld te zoeken op de markt en moeten de bezuinigingen pas volledig worden ingevoerd per 2015. Met name voor musea en podiumkunsten stelt de Raad een overgangsperiode voor. „Als de Raad vasthoudt aan faseren, vindt hij de VVD tegenover zich”, zegt VVD-Kamerlid De Liefde. De Liefde is „in het algemeen zeer ontevreden” over het advies van de Raad en vindt dat het tijd is na te denken over het functioneren van de Raad. „Is het een lobbyclub of een adviesorgaan van de regering?”Kamerlid Klijnsma (PvdA) is „zeer voor” het gefaseerd invoeren van de bezuinigingen. „Zijlstra wil in 2013 150 miljoen uittrekken voor wachtgeldregelingen. Die mensen kunnen beter mooie producties blijven maken. Er komen zo veel te veel Rutte-werklozen bij.” Over de rol van de Raad zegt Klijnsma: „De Raad adviseert behalve het kabinet ook de Kamer en de samenleving en hij waarschuwt nu voor teloorgang.” Op 9 juni spreekt de Kamer met de Raad, rond 10 juni worden Zijlstra’s plannen verwacht.

Brief Raad voor Cultuur: pagina 24

    • Birgit Donker