Onderzoek naar veiling van stuk door MuseumgoudA

De Nederlandse Museumvereniging gaat onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de voorgenomen veiling van een topstuk van Marlene Dumas door MuseumgoudA. Volgens een museale code mogen andere musea werken die worden afgestoten namelijk gratis overnemen.

Directeur Gerard de Kleijn van het museum geeft toe opzettelijk andere musea niet te hebben gevraagd of ze interesse hadden in het overnemen dat hij wil laten veilen. Kleijn: „Het was niet de bedoeling om het werk weg te geven.”

MuseumgoudA wil zijn het werk van Dumas, The Schoolboys, verkopen om de restauratie van altaarstukken en 19de-eeuwse kunst te bekostigen en om collectiebeheer te financieren. Ook wil het museum met het geld komende bezuinigingen opvangen. De verwachte opbrengst van de veiling bij Christie’s, op 28 juni, is tussen de 800.000 en 1,1 miljoen euro.

De Ethische Code Commissie van de Museumvereniging toetst of de regels voor verkoop van openbaar kunstbezit niet zijn geschonden. Die zijn vastgelegd in de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO). Volgens die code mag een museum een werk afstoten als het niet past binnen het profiel van het museum, maar moet het museum het werk eerst aanbieden aan andere Nederlandse musea, vanuit de gedachte dat kunst bij rijksmusea collectief Nederlands publiek bezit is. Kleijn: „Wij passen de richtlijn vaak toe. Maar dit is een extreme situatie.”

Volgens directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum zou de Dumas „uitstekend passen in verscheidene Nederlandse musea”. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, dat al meer werk van Dumas in de collectie heeft, zou een aanbod „serieus onderzocht hebben”, aldus een woordvoerder.