Kortkolom binnenland

Nederlands verzoek om straf SS’er in Duitsland

Rotterdam. Minister Opstelten (Justitie, VVD) heeft zijn Duitse collega verzocht de in Beieren wonende Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber (89) zijn straf in Duitsland te laten uitzitten. Vorige maand werd bekend dat Duitsland niet bereid is Faber aan Nederland uit te leveren, omdat hij het Duits staatsburgerschap bezit. Dat heeft hij omdat hij in de Tweede Wereldoorlog diende bij de SS. Faber werd na de oorlog in Nederland veroordeeld tot levenslang, maar ontsnapte in 1952 uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland. Het Openbaar Ministerie in München heeft het Nederlandse ministerie van Justitie al laten weten dat Nederland een verzoek kan indienen om overname van de tenuitvoerlegging van de straf die Faber in Nederland is opgelegd. Opstelten vat dit op als een bereidverklaring om het vonnis in Duitsland uit te voeren. (NRC)

Geen onderzoek naar geluidshinder HSL

Den Haag. Minister Melanie Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) hoeft de geluidshinder die de hogesnelheidslijn veroorzaakt niet nader te onderzoeken. Dat heeft de Raad van State vanochtend geoordeeld. Het hoogste bestuurscollege wees de klachten van de gemeente Lansingerland en twee burgers van de hand. Ze hadden de minister gevraagd maatregelen te treffen wegens geluidsoverlast van de HSL Zuid. Volgens Schultz van Haegen heeft ze daar wettelijk geen mogelijkheden voor. Alleen bij aanleg en aanpassing van een spoorlijn zou ze onderzoek naar geluidsoverlast kunnen doen. Tussentijds zijn er volgens haar geen mogelijkheden om maatregelen te treffen. Volgens de klagers legde de minister de wet te beperkt uit. De Raad van State geeft haar nu gelijk. (Novum)

Weer mobiele controles in grensgebied

Den Haag. De marechaussee controleert de grens met België en Duitsland vanaf vandaag weer met zogenoemd mobiel toezicht. Ook mogen alle illegalen weer in de cel worden gezet, niet alleen diegenen die verdacht worden van strafbare feiten. De Raad van State oordeelde eind vorig jaar dat het mobiele toezicht in het grensgebied te veel op grenscontroles leek. Ook was de juridische basis niet goed geregeld. Met een wijziging van het Vreemdelingenbesluit heeft minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) dat nu hersteld. De controles worden nu steekproefsgewijs gehouden, waardoor het toezicht niet meer het karakter van grenscontroles heeft. (Novum)

Hillen: geen geld meer voor nieuwe missies

Den Haag. Minister Hillen (Defensie, CDA) heeft geen geld meer voor nieuwe militaire missies dit jaar. Dat heeft hij gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Alleen een eenmalige verlenging met drie maanden van de huidige operatie bij Libië kan hij nog betalen. Het gaat hierbij om zes F-16-straaljagers en een mijnenveger. Hiermee is 10 miljoen euro gemoeid. Ook de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is gefinancierd. Voor nieuwe missies zal extra geld moeten worden gevonden, aldus Hillen. (NRC)

Utrecht kan door met tramlijn universiteit

Utrecht. De gemeente Utrecht krijgt definitief 110 miljoen euro van het Rijk voor aanleg van een tramlijn naar universiteitsterrein De Uithof aan de rand van de stad. Een kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat een tramverbinding nuttiger is dan een hoogwaardige busverbinding. De tram komt daaruit naar voren als rendabel. In 2018 moeten er trams rijden over de lijn, waarvoor zo’n 300 miljoen is begroot. (Novum)