Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kabinet grijpt fors in bij persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is in de toekomst alleen nog maar beschikbaar voor mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling, maar er zelf voor kiezen om hun zorg in te kopen. Dat zei premier Rutte zojuist na afloop van de ministerraad.

Het kabinet ging vanmiddag akkoord met een pakket aan maatregelen dat de langdurige zorg betaalbaar moet houden. De AWBZ groeit explosief en door paal en perk te stellen aan het pgb probeert het kabinet de overschrijdingen in de zorg tegen te gaan.

Mensen die afhankelijk zijn van zorg wordt de mogelijkheid gegeven om naar een instelling te gaan of zelf hun zorg in te kopen. Andere groepen zijn aangewezen op reguliere instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of thuiszorg. Vermoedelijk geldt dit scenario voor negentig procent van de mensen die nu een zorgbudget krijgen. De pgb-maatregel gaat in 2014 in.

NRC-redacteur Antoinette Reerink zei eerder over de plannen van het kabinet:

“De gevolgen zullen waarschijnlijk het ingrijpendst zijn voor mensen die thuis wonen en verpleging, verzorging of begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om werkenden of scholieren, die hulp nodig hebben die door zorginstellingen doorgaans niet wordt geboden. Jongeren met een beperking bijvoorbeeld die begeleiding krijgen in de klas, of gehandicapten die met zorgverleners vakantie doorbrengen om ouders te ontlasten.”

Op dit moment krijgen ongeveer 130.000 mensen per jaar een persoonsgebonden budget van gemiddeld 12.000 euro per jaar. Het was de bedoeling dat het pgb de zorgkosten zou drukken, maar de kosten groeien alleen maar door. De begroting is inmiddels gestegen naar meer dan 2,3 miljard euro. Het aantal pgb-aanvragen neemt jaarlijks met 23 procent toe.

De maatregel uit het regeerakkoord om mensen met een IQ tussen de 70 en 85 het recht op zorg te ontnemen, wordt een jaar uitgesteld. Volgens Rutte moet eerst met mensen uit het veld worden gesproken.

Reacties op twitter


GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman:

pgb is volgens Rutte voor teveel mensen beschikbaar. Hij vergeet dat die mensen dan een beroep op zorg in natura doen. Is veel duurder!

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob:

Begrijp dat mensen die straks hun PGB kwijt raken zich bij zorgkantoor moeten melden. Gaat maar om ca 90.000 mensen. Kost natuurlijk niets.