journalisten 'wobben' te veel

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) wil ‘misbruik’ van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) stoppen. Overheden moeten volgens hem de mogelijkheid krijgen om verzoeken af te wijzen, schreef Donner gisteren aan de Tweede Kamer. Volgens hem komen er te veel verzoeken binnen waarbij de aanvrager een bestuursorgaan wil frustreren. Donner wil ook het „oneigenlijk Wob-gebruik” door journalisten aanpakken.

De Wet Openbaarheid van bestuur houdt in dat een burger het recht heeft om de documenten in te zien die ten grondslag liggen aan het functioneren van de overheid. Wil jij informatie hebben en weten of je die via de Wob kunt krijgen? www.woberator.nl