Japan was niet goed voorbereid op tsunami bij kerncentrales

Japan had zich onvoldoende voorbereid op de verwoestende gevolgen van een tsunami op de kerncentrale Fukushima Dai’ichi. Die kritiek heeft het Internationale Atoomagentschap (IAEA) vanmorgen geuit in een voorlopig rapport over de crisis na de verwoestende tsunami van 11 maart. Het is het eerste rapport van onafhankelijke zijde, opgesteld door mensen die zelf de centrale hebben bezocht.

Het IAEA dringt daarnaast aan op een geheel andere opzet van het toezicht en de regelgeving voor Japanse kerncentrales. Dit zou in handen moeten komen van een onafhankelijke instantie, die niet langer deel uitmaakt van het ministerie van Handel, dat kernenergie bevordert. Het IAEA raadde dit ook al in 2007 aan maar dat advies werd door Japan destijds in de wind geslagen.

De delegatie van het IAEA, die sinds vorige week in Japan is om onderzoek te doen naar de ramp met Fukushima Dai’ichi en lessen te trekken voor de toekomst van de nucleaire sector wereldwijd, gaf de Japanse autoriteiten echter een pluim op de hoed voor de wijze waarop ze na de ramp is opgetreden. „De reactie van Japan is voorbeeldig geweest. Dit bleek in het bijzonder uit de manier waarop de toegewijde, vastberaden en deskundige staf in uitzonderlijke omstandigheden werkte”, aldus het rapport.

Het IAEA had ook lof voor de „indrukwekkende en goed georganiseerde” wijze waarop Japan de evacuatie van gebieden in de directe omgeving van de centrale afwikkelde. In totaal zijn inmiddels ruim 80.000 mensen geëvacueerd.

De Japanners hadden echter volgens de deskundigen van het IAEA onderschat hoe krachtig een tsunami kan zijn. Er was een muur aangelegd met een hoogte van zes meter, terwijl de hoogte van de tsunami van 11 maart naar schatting veertien meter bedroeg. Wel kwam een crisiscentrum, dat in 2007 na een eerdere aardbeving was gebouwd, goed van pas. Het fungeert ook nu nog als het hoofdkwartier om de toestand op het complex van Fukushima Dai’ichi onder controle te krijgen.

Een delegatie van het IAEA met experts uit twaalf landen is sinds begin vorige week in Japan Een uitvoeriger rapport zal pas over enkele weken verschijnen. De delegatie bezocht onder meer

Nog steeds komt er radioactief water vrij uit de reactoren van de centrale. Uit voorzorg zijn op het ogenblik slechts 17 van de 54 kernreactoren in Japan actief, maar Japan is vooralsniet van plan alle centrales te sluiten. (AP, Reuters, AFP, BBC)