Ik had geen zin om als een zeurpiet over te komen

Naam: Jeroen (38) Opleiding: mavo, en verder een aantal onafgeronde IT- en communicatieopleidingen (hbo) Oude functie: freelance IT-adviseur Nieuwe functie: accountmanager bij bureau in de IT-sector Oude salaris: zeer variabel als freelancer, gemiddeld 3.000 euro Salariswens: 3.800 à 4.000 euro. Illustratie Tomas Schats Tomas Schats

Naam: Jeroen (38)Opleiding: mavo, en verder een aantal onafgeronde IT- en communicatieopleidingen (hbo)Oude functie: freelance IT-adviseurNieuwe functie: accountmanager bij bureau in de IT-sectorOude salaris: zeer variabel als freelancer, gemiddeld 3.000 euro Salariswens: 3.800 à 4.000 euro

Waarom solliciteerde je op een nieuwe functie?

„In het verleden was ik een echte jobhopper, maar ik krijg steeds meer behoefte aan een stabiele werkomgeving. Dat was een belangrijke aanleiding om te solliciteren op een baan als accountmanager bij een bureau in de IT-sector. In de loop van vorig jaar heb ik een freelancepraktijk opgezet op het gebied van IT-ondersteuning aan bedrijven. Inhoudelijk beviel me dat goed, maar als freelancer werkte ik vaak erg op mezelf. Ik heb behoefte aan mensen om me heen. Dat geeft energie en inspiratie. Mijn nieuwe functie combineer ik met freelance werk. Ik heb een baan van 32 uur en werk daarnaast een dag voor mezelf.”

Hoe heb je je voorbereid op de sollicitatieprocedure en de onderhandeling over het salaris?

„Ik ben via een werving- en selectiebureau bij mijn nieuwe werkgever binnengekomen. In eerste instantie heb ik met het bureau over mijn salariswensen gesproken. Ik wilde inzetten op 3.800 tot 4.000 euro bruto in de maand. Maar volgens het selectiebureau was die wens niet reëel. Het leek hen beter om in te zetten op 3.400 euro. Mijn eerste sollicitatiegesprek bij het IT-bureau ging vooral over de functie en mijn kwalificaties. Maar de leidinggevende met wie ik het gesprek had, vroeg wel direct naar mijn salarisindicatie. Ik heb die 3.400 euro genoemd als uitgangspunt. In mijn tweede sollicitatiegesprek ging het niet over mijn verdiensten. Dat kwam pas aan de orde tijdens het afsluitende arbeidsvoorwaardengesprek.”

Hoe verliep dat laatste gesprek?

„Ik had dat gesprek met mijn toekomstige leidinggevende en de HR-manager van het bedrijf. Bijna direct in het begin van het gesprek legde men me een arbeidscontract voor. Daarin stond een brutosalaris van 3.000 euro. Dus 400 euro lager dan mijn eigen wensen. Mijn reactie was: dat is te weinig. Bovendien, zei ik, is het een teruggang ten opzichte van mijn inkomen als freelancer. Als freelancer verdiende ik weliswaar ook gemiddeld zo’n 3.000 euro, maar er zaten enkele forse opdrachten in de pijplijn. Dus konden de verdiensten fors oplopen. Ze gaven echter aan dat over die 3.000 euro voor hen niet te onderhandelen viel. Toen ik voet bij stuk hield, deden ze de toezegging dat ik na een half jaar een flinke salarissprong kan maken, mits ik goed presteer. Achteraf vind ik het niet handig dat die afspraak niet op papier is vastgelegd. Dat boden ze wel aan, maar ik zei dat ik hen op hun blauwe ogen geloofde. Daar heb ik achteraf spijt van. Niet omdat ik inmiddels aanleiding heb om aan de afspraak te twijfelen, meer omdat het altijd goed is om dat soort zaken op papier vast te leggen. Zo voorkom je discussie. Maar goed, ik had geen zin om over te komen als een zeurpiet.”

En dus..?

„Ik had me van tevoren voorgenomen om niet al direct tijdens het gesprek een contract te tekenen. Je moet altijd enige bedenktijd kopen, vind ik. Ik heb het contract mee naar huis genomen en een paar dagen laten bezinken. Uiteindelijk heb ik ingestemd. De functie en het bedrijf leken me erg interessant, dat gaf de doorslag. Ik werk er inmiddels sinds maart en het bevalt me uitstekend. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden goed. Ik heb een bonusregeling, vakantiegeld, een leaseauto en een mobiele telefoon. Ik heb alleen geen scherpe afspraken gemaakt over mijn pensioen. Dat heb ik echt laten liggen tijdens de onderhandelingen. In deze sector is het vrij normaal dat de werkgever tweederde van de premie betaalt. Mijn werkgever betaalt slechts de helft. Ik ben gewoon vergeten om de pensioenregeling aan de orde te stellen.”

Tobias Reijngoud

De volledige naam van Jeroen is bekend bij de redactie.

    • Tobias Reijngoud