Gemeenten tegen afschaffing stadsdelen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het kabinetsvoorstel om stadsdelen op te heffen. Gemeenten maken nu zelf de afweging tot het instellen, terugbrengen of afschaffen van deelgemeenten en deelraden en dat moet zo blijven, vindt de VNG.

Het kabinet wil een eind maken aan de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Volgens de VNG is het echter ‘niet meer van deze tijd dat het rijk daar een stokje voor steekt’.

De vereniging in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA):

“Uw voorstel kan worden gezien als strijdig met de formeel-wettelijke bepalingen inzake de autonomie van decentrale bestuursorganen en vormt een inbreuk op het regelen van de eigen huishouding.”

Alleen Amsterdam en Rotterdam hebben deelgemeenten. Donner heeft in maart een wetsvoorstel ingediend om die af te schaffen. Dat moet nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gebeuren. Volgens hem past de afschaffing in de visie van het kabinet om te komen tot een ‘krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders’.

Amsterdam en Rotterdam lieten eerder al weten dat de gemeente de ruimte behoudt om de deelgemeenten zo in te richten als het gemeentebestuur dat wenst. “De term deelgemeenten wordt weliswaar uit de wet geschrapt, maar er blijft ruimte voor allerlei varianten”, zei de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens.

Leefbaar Rotterdam wil dat Donner zijn wetsvoorstel aanpast, omdat het dubbele bestuurslagen in de gemeente niet onmogelijk maakt. Ook blijft het mogelijk om zogenoemde bestuurscommissies samen te stellen op basis van rechtstreekse verkiezingen. De partij laat vandaag weten te vrezen voor een ‘deelgemeente light’: een bestuurlijk orgaan met nog minder concrete bevoegdheden en nog minder democratische legitimiteit.

    • Marije Willems