Gemeenten in botsing met Rijk

Het in april gesloten bestuursakkoord tussen het Rijk en lagere overheden staat op losse schroeven. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat niet langer akkoord met de hervorming van de sociale werkvoorziening. Volgens de gemeenten lopen zij te grote risico’s omdat het Rijk financieel te weinig bijdraagt. Vanaf 2013 zouden de gemeenten volledig verantwoordelijk worden voor de sociale werkplaatsen waar nu ruim 90.000 mensen werken. Het bestuursakkoord is voor het kabinet van groot belang bij het uitvoeren van bezuinigingen en bij het decentraliseren van beleid.

Vanmiddag worden de gemeenten geïnformeerd over de nieuwe stellingname. De VNG blijft de rest van het bestuursakkoord steunen, waaronder, behalve het Rijk, ook de gemeenten, provincies en waterschappen hun handtekening hebben gezet. Volgende week woensdag spreken de gemeenten zich uit over het nieuwe voorstel. Aanvankelijk zou de VNG, onder voorzitterschap van burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD), het volledige akkoord neutraal aan de leden voorleggen. Omdat het Rijk de afspraken als een package deal beschouwt – het akkoord behelst ook afspraken over bijvoorbeeld zorg en natuur – is de kans groot dat het akkoord van de baan is.

Gisteravond sprak de Tweede Kamer over de sociale werkvoorziening. Toen werd duidelijk dat staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken, VVD) niet bereid is meer geld voor de overdracht van de werkvoorziening uit te trekken. Volgens de VNG bevat de berekening van De Krom fouten. De hervorming van de werkvoorziening, waaronder ook Wajong (jonggehandicapten) en bijstand gaat vallen, moet leiden tot een bezuiniging van 1,8 miljard euro.

    • Erik van der Walle