Gemeenten en kabinet botsen over werkplaatsen

Een sociale werkplaats in Eindhoven.
Een sociale werkplaats in Eindhoven. Foto NRC / Rien Zilvold

Het kabinet is niet bereid het in april gesloten bestuursakkoord met gemeenten en provincies te wijzigen, zoals de gemeenten willen. “Er is een akkoord of er is geen akkoord”, aldus premier Rutte (VVD) vandaag.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde vandaag aan haar leden voor in te stemmen met het bestuursakkoord, behalve met het omstreden gedeelte over sociale werkplaatsen. Die zouden dan een verantwoordelijkheid van het rijk blijven.

Het kabinet ziet daar niets in, zo maakte ook minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) duidelijk:

“Het is niet zo dat je een akkoord kunt hebben minus een onderdeel daarvan. Als iedereen alleen maar doet wat hij leuk vindt, dan heb je geen akkoord.” - Donner

In het akkoord is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten stellen echter dat het kabinet hen daar niet genoeg geld voor geeft.

De gemeenten stemmen op 8 juni over het bestuursakkoord, op de algemene ledenvergadering van de VNG. In meer dan de helft van de sociale werkplaatsen wordt die dag actie gevoerd, kondigde de vakbond Abvakabo FNV vandaag aan. Volgens de vakbond dreigen er van de honderdduizend plaatsen in de sociale werkvoorziening maar dertigduizend over te blijven.