Geert Dales maakt declaraties openbaar

Geert Dales, de vorig jaar opgestapte bestuursvoorzitter van de hogeschool Inholland, heeft gisteren zijn declaraties openbaar gemaakt. Hij hoopt hiermee de negatieve beeldvorming te ontkrachten die over hem is ontstaan.

Dales declareerde gedurende de drie jaar die hij Inholland leidde ongeveer 300 euro in de maand. „De cijfers laten zien dat ik voor de functie die ik had eerder opvallend weinig dan te veel, laat staan buitensporig, declareerde.”

Jaarlijks gaf Dales verder ongeveer 20.000 euro uit aan reis- en verblijfkosten in het buitenland. Het merendeel daarvan ging op aan bezoeken aan de vestiging van Inholland in Suriname. Dales’ binnenlands vervoer per leaseauto met chauffeur kostte jaarlijks ongeveer 30.000 euro. Hij maakte maandelijks 200 euro telefoonkosten.

Dales openbaart zijn declaraties omdat „in de publiciteit al enige tijd wordt gesproken over exorbitant declaratiegedrag van bestuurders van Inholland. Dit verwijt treft ook mij. Tot dusverre heb ik mij niet tegen deze aantijgingen kunnen verweren. Vanaf mijn vertrek bij Inholland heb ik aangedrongen op openbaarmaking van mijn declaraties. Inholland wilde daar niet aan meewerken. Via een omweg is het gelukt de bedragen boven water te krijgen.”

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt het declaratiegedrag van oud-bestuurders van Inholland. Het rapport hierover verschijnt deze maand. Een woordvoerder wil niet zeggen of de cijfers die Dales hanteert overeenkomen met die van de inspectie.