Drastische ingrepen in de zorg op stapel

De nieuwste tegenvallers in de zorg leiden niet tot extra bezuinigingen, zo heeft het kabinet besloten. Het gebruikt daarvoor geld dat voor andere jaren bestemd was. Desondanks zint het kabinet op ingrijpende maatregelen in de zorg om de kosten onder controle te krijgen. De ministerraad vergaderde vanmiddag over vergaande bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Dat is de regeling waarbij patiënten zelfstandig hun zorg kunnen inkopen. Van die regeling maken op dit moment 130.000 burgers gebruik. Ook verkleining van het zorgverzekeringspakket staat binnen het kabinet ter discussie. Plannen hiervoor zullen deze maand aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd, willen de wijzigingen per 1 januari 2012 kunnen ingaan.

Uit de gistermiddag gepubliceerde Voorjaarsnota die een tussenstand geeft van de lopende begroting, blijkt dat incidentele inkomsten van inburgeringscursussen, ov-chipkaart en De Nederlandsche Bank de regering voorzien van de ruimte om wat dat betreft niet te hoeven bezuinigen. Het kabinet blijkt de garanties voor het tijdelijke Europese noodfonds, het fonds waar Portugal en Ierland een beroep op hebben gedaan, ruim te hebben verdubbeld, van 26 naar 55 miljard euro. Eerder liet minister De Jager (Financiën, CDA) al doorschemeren dat de borgstelling van 26 miljard euro onvoldoende was om als noodfonds 440 miljard euro te kunnen uitlenen.

Het begrotingstekort valt kleiner uit dan verwacht: niet 4,0 procent van het bruto binnenlands product, maar 3,6 procent.

Dat komt voornamelijk door 1,6 miljard meer gasbaten dan gepland, een half miljard euro minder rentelasten dan verwacht en hoger dan geraamde belastinginkomsten, als gevolg van de aantrekkende economische groei.

Commentaar: pagina 2

Persoonsgebonden budget wordt mede wegens misbruik uitgekleed: pagina 4 en 5