Afsluitdijk niet verhoogd, wel verstevigd

AFSLUITDIJK (1932) Nederlandse waterkering en verkeersweg. Verbinding tussen Noord-Holland en Friesland ter hoogte van het Lely monument en uitkijktoren. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Friesland zijde , 18 oktober 2009 De Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland ter hoogte van het Lely-monument en de uitkijktoren. Foto NRC/Vincent Mentzel

De Afsluitdijk wordt niet of nauwelijks verhoogd maar krijgt wel een stevige toplaag, alsmede een flauwere, stevige helling aan de zijde van het IJsselmeer. Dat raadt de adviescommissie Toekomst Afsluitdijk aan in een vandaag gepubliceerd rapport.

De dijk wordt dus niet verhoogd maar stevig gemaakt. In elk geval zo stevig dat de enkele golf die er overheen slaat, geen schade kan toebrengen bijvoorbeeld doordat er zand mee wegspoelt en de dijk daarmee verzwakt. Het advies wordt vrijwel zeker overgenomen door het kabinet.

NRC-redacteur Arjen Schreuder las het rapport. Over de noodzaak van een schrijft hij vandaag in NRC Handelsblad:

Met de stijgende zeespiegel voldoet de Afsluitdijk niet meer aan de normen. De dertig kilometer lange lijn tussen Den Oever en Zurich en z’n bijbehorende sluizen voor scheepvaart en voor het spuien van water op de Waddenzee, behoren volgens de wet stormen te kunnen weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomen. Dat is niet het geval. De dijk bezwijkt op dit moment al bij zo’n storm met een jaarlijkse kans van één op duizend.

Na een oproep van Rijkswaterstaat vijf jaar geleden hebben ingenieursbureaus een vloed aan plannen ingediend om de Afsluitdijk veiliger te maken, en tegelijkertijd aantrekkelijker.

    • Bart Hinke