Afsluitdijk bestendiger tegen storm

De Afsluitdijk wordt niet verhoogd, maar wel steviger gemaakt. Er komt een nieuwe toplaag met onder meer natuurlijke materialen en een flauwere helling aan de zijde van het IJsselmeer. Dat stelt de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk in haar vandaag verschenen eindrapport.

De commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Ed Nijpels, heft een „lichte voorkeur” voor deze ‘overslagbestendige’ dijk, die zo sterk wordt dat de enkele golf die er overheen slaat, geen zand mee spoelt en zodoende de dijk verzwakt. De commissie is ook positief over een zogenoemd stormschild, een gebogen muur van beton op de dijk. Dat de commissie toch voor de overslagbestendige dijk kiest, komt doordat de investeringskosten relatief laag zijn en het karwei niet in één keer voor honderd jaar hoeft te worden geklaard, maar in fases.

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de wettelijke normen. De dijk zelf biedt bescherming tegen stormen die gemiddeld eens in de duizend jaar voorkomen. De dijk en de sluizen moeten echter bestand zijn tegen stormen die eens in de tienduizend jaar voorkomen. Het kabinet stelt 600 miljoen euro beschikbaar.

Niet hoger, wel steviger: pagina 6-7