Activisten vernielen proefveld

De eerste Belgische veldproef met uit Wageningen afkomstige, schimmelresistente gentech-aardappelen is mislukt. Hoge hekken, camera’s en 24-uursbewaking hebben vernielingen niet kunnen voorkomen.

Actievoerders onder de naam Field Liberation Movement hebben zondag uit het proefveld in Wetteren (Vlaanderen) 15 procent van de aardappelen uit de grond getrokken. De Gentse plantkundigen geven hun onderzoek echter niet op. „We willen volgend jaar opnieuw deze aardappelen testen”, zegt hoogleraar plantenbiotechnologie Lieve Gheysen van de Universiteit Gent.

De actie begon met een vreedzame boerenmarkt vol biologische en streekeigen producten – volgens actievoerders ‘de echte alternatieven voor gentechnologie’. Gentse studenten hadden op het terrein ook een demonstratie georganiseerd, waarop meer dan 330 Gentse onderzoekers, boeren en kritische burgers waren afgekomen. De voorstanders gingen een uur in debat met de paar honderd aanwezige actievoerders. Rond vier uur wisten onder andere Franse actievoerders door het politiekordon te breken, waarna anderen volgden. De beveiliging had de Universiteit Gent een ton gekost.

De Gentse biotechologen testten voor het eerst in Wageningen ontwikkelde aardappellijnen met ingebrachte resistentiegenen uit wilde aardappelplanten. Dat je met deze techniek aardappelen relatief snel en degelijk resistent kunt maken tegen de gevreesde schimmel Phytophtera was al aangetoond.

Omdat er bestrijdingsmiddelen worden uitgespaard, is het een duurzame aardappel, stellen de plantonderzoekers. En omdat de universiteiten samenwerken met de Nederlandse en Belgische aardappelbedrijven blijft zo ook voor deze kleinere bedrijven gentechnologie beschikbaar. En komt zij niet alleen in handen van multinationals. (NRC)