Kabinet wil snijden in persoonlijk zorgbudget

Morgen spreekt de ministerraad over de bezuinigingsplannen die de langdurige zorg betaalbaar moeten houden.

Het kabinet wil fors bezuinigen op het persoonsgebonden budget (pgb). In het meest drastische scenario kan 90 procent van de 130.000 ouderen, gehandicapten en zieken die nu geld krijgen om zelf zorg in te kopen daar straks geen aanspraak meer op maken.

Per Saldo, de belangenorganisatie van mensen met een pgb, reageert verontrust op de plannen. „Ik ben sprakeloos”, zegt directeur Aline Saers. „We gaan hongerstakingen krijgen onder pgb-houders als dit plan doorgaat. Mensen die het hoofd nu net boven water houden, redden het straks niet.”

Iemand die langdurig hulp nodig heeft, kan doorgaans kiezen: zorg ontvangen van een reguliere instelling, of een persoonsgebonden budget aanvragen. Dat budget, gemiddeld 12.000 euro per jaar, mag hij zelf besteden. Hij kan iedereen voor hulp inschakelen.

Het gebruik van het pgb is de afgelopen jaren met meer dan 25 procent per jaar gegroeid. Dit jaar geeft het ministerie van Volksgezondheid er 2,7 miljard euro aan uit.

Mochten de bezuinigingsplannen doorgaan, dan zijn de gevolgen het meest ingrijpend voor mensen die thuis wonen en verpleging, verzorging of begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om werkenden of scholieren, die hulp nodig hebben die zorginstellingen doorgaans niet bieden. Jongeren met een beperking bijvoorbeeld die begeleiding krijgen in de klas, of gehandicapten die met zorgverleners vakantie doorbrengen om ouders te ontlasten. (NRC)