Oppositie geschokt over plannen zorgbudget

Linkse oppositiepartijen reageren geschokt op het mogelijke kabinetsvoornemen om flink te snoeien in het persoonsgebonden budget (pgb).

PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert noemt het voornemen ‘onbegrijpelijk’, SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van een ‘ongekende aanslag op het recht op zorg’ en D66-Kamerlid Pia Dijkstra vreest dat het terugdringen van het pgb de zorgkosten niet omlaag brengt. Ook GroenLinks is kritisch.

Het kabinet wil dat nog maar dertienduizend mensen recht houden op een persoonsgebonden budget. Momenteel krijgen 130 duizend zieken, ouderen en gehandicapten een budget, gemiddeld 12.000 euro per jaar, waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen. Het ministerie van Volksgezondheid was vandaag onbereikbaar voor een reactie.

Het gebruik van het pgb is de afgelopen jaren met meer dan 25 procent per jaar gegroeid. Dit jaar geeft het ministerie van Volksgezondheid er 2,7 miljard euro aan uit.

SP: afpakken recht op zorg
Leijten is verbijsterd:

“Mensen die afhankelijk zijn van een pgb zijn zich vanmorgen rotgeschrokken. Dit kunnen VVD, CDA en PVV toch niet maken?”

Volgens haar staat het afpakken van het pgb gelijk aan het afpakken van het recht op zorg. Ze wil dinsdag een Kamerdebat over de kwestie.

D66: VVD maakt draai onder druk van Wilders
Volgens Dijkstra leidt het beperken van het aantal mensen met een pgb tot extra wachtlijsten, minder keuzevrijheid en minder kostenbewustzijn. Bovendien levert het volgens haar niets op.

“Alleen echte hervormingen zullen de zorgkosten terugdringen, maar dat mag niet van de PVV.”

Dijkstra wijst erop dat de VVD voorheen groot voorstander was van het pgb, maar nu onder druk van Geert Wilders een draai maakt.

PvdA: pgb was altijd de liefdesbaby van de VVD

PvdA’er Wolbert is ook verbaasd over de opstelling van de liberalen. “Het pgb was altijd de liefdesbaby van de VVD”, zegt zij. Volgens haar gaat het om niets meer dan een ‘platte bezuinigingsmaatregel’, die in de praktijk ook nog eens duurder gaat uitpakken.

“Het pgb was de ultieme vorm van maatwerk.”

GroenLinks: domme bezuiniging
Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt het plan onverstandig.

“Ook financieel gezien een heel domme bezuiniging”, twittert ze.

Belangenvereniging: alarmfase rood


Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, is furieus en spreekt over ‘alarmfase rood’.

“Het pgb bestaat meer dan vijftien jaar en is voor mensen met een beperking, die zelf de regie over hun leven willen behouden, onmisbaar”, stelt de organisatie.

“Jarenlange ontwikkeling van gewenste en relatief goedkopere zorg dreigt nu volledig te verdwijnen”, vreest Per Saldo. “Gevolg is dat mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen, kinderen uit huis moeten worden geplaatst, mensen niet meer naar de zorgboerderij kunnen, mensen hun baan moeten opzeggen, kortom, dat 120 duizend mensen, plus hun partners en gezinsleden, een groot stuk van hun leven verliezen.”

Mochten de bezuinigingsplannen doorgaan, wat zijn dan de gevolgen?

NRC-redacteur Antoinette Reerink:

“De plannen zouden het meest ingrijpend zijn voor mensen die thuis wonen en verpleging, verzorging of begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om werkenden of scholieren, die hulp nodig hebben die door zorginstellingen doorgaans niet wordt geboden. Jongeren met een beperking bijvoorbeeld die begeleiding krijgen in de klas, of gehandicapten die met zorgverleners vakantie doorbrengen om ouders te ontlasten.”

“Zonder persoonsgebonden budget zouden deze doelgroepen geen passende zorg kunnen krijgen of aangewezen zijn op reguliere instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of thuiszorg. Maar die zorg is 33 procent duurder. Belangenorganisatie Per Saldo denkt daarom dat het kabinet met deze bezuinigingsmaatregel duurder uit zal zijn.”- Antoinette Reerink, NRC