'Bezuinigen ongegrond, wij strijden door'

Het Muziekcentrum van de Omroep verweert zich tegen de dreigende halvering van het budget. Met overleg en rekensommen, maar ook met muzikale protestacties.

Amsterdam 29-05-2011.Orkestenactie Dam. Om 15.00 kwamen ze (het MCO) samen op de Dam in Amsterdam om een verrassingsconcert te geven tijdens een beachvoetbal toernooi, hier het juichen na de laatst gespeelde noten. Het kabinet is van plan het budget van het Muziekcentrum van de Omroep te halveren. In de komende weken maakt Marja van Bijsterveldt, minister van OCW, haar definitieve plannen bekend met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen. Op weg hiernaartoe voert het MCO op zondag 29 mei a.s. op ludieke en spectaculaire wijze actie in Amsterdam. Vanaf 13:00 uur zullen tientallen ensembles concertjes geven op talloze onverwachte plekken in de hoofdstad. Foto: Olivier Middendorp.
Amsterdam 29-05-2011.Orkestenactie Dam. Om 15.00 kwamen ze (het MCO) samen op de Dam in Amsterdam om een verrassingsconcert te geven tijdens een beachvoetbal toernooi, hier het juichen na de laatst gespeelde noten. Het kabinet is van plan het budget van het Muziekcentrum van de Omroep te halveren. In de komende weken maakt Marja van Bijsterveldt, minister van OCW, haar definitieve plannen bekend met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen. Op weg hiernaartoe voert het MCO op zondag 29 mei a.s. op ludieke en spectaculaire wijze actie in Amsterdam. Vanaf 13:00 uur zullen tientallen ensembles concertjes geven op talloze onverwachte plekken in de hoofdstad. Foto: Olivier Middendorp.

Dagjesmensen kijken nieuwsgierig toe, maken snel filmpjes met telefoons. Orkestmusici op een strandvoetbalveld op de Dam – dat zie je niet dagelijks. De repertoirekeuze is passend. Leden van het Groot Omroepkoor zingen het populaire O Fortuna, uit Carl Orffs Carmina Burana, vlammend begeleid door de omroepmusici. Hier wordt niet zomaar gezellig op straat gemusiceerd, hier staat iets op het spel. O noodlot, veranderlijk als de maan!

Op verschillende locaties in Amsterdam gaven musici van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) gistermiddag verrassingsconcertjes uit protest tegen de voorgenomen halvering van het budget. Minister Van Bijsterveldt (CDA, OCW) wil de subsidie voor het MCO (Radio Fil. Orkest, Radio Kamerfilharmonie, Metropole Orkest, Groot Omroepkoor, bibliotheek en afdeling educatie) terugbrengen van dertig naar 14 miljoen euro. Het oorspronkelijk plan om het MCO geheel op te heffen werd in december teruggedraaid.

De omroepensembles, die niet onder de cultuur- maar onder de mediabegroting vallen, voelen zich echter alsnog „tussen de wal en het schip vallen”, aldus MCO-directeur Anton Kok. „In medialand zijn wij een niche maar binnen de muziekwereld zijn we groot; dat maakt het ongegrond dat wij zo onevenredig zwaar worden getroffen.”

De mediabegroting, nu rond de 900 miljoen, moet krimpen tot 700 miljoen in 2015.

Het MCO heeft er bij de minister op aangedrongen dat de Raad voor Cultuur alsnog advies uitbrengt over de rol en het belang van de omroeporkesten binnen het totale orkestbestel. „Wij zijn niet tegen bezuinigen, maar wel tegen halvering zonder inhoudelijke grondslag”, aldus Kok.

Het Muziekcentrum van de Omroep heeft een maand geleden zelf op verzoek van de minister een alternatief bezuinigingsplan ingediend, dat uitgaat van een budget van 24 miljoen. In dat scenario zou sprake zijn van zestig gedwongen ontslagen, de muziekbibliotheek in slaapstand en meer inkomsten door meer concerten, zoals hernemingen van de nu eenmalig gespeelde Vrijdag van Vredenburg en ZaterdagMatinee. Het plan voorziet ook in verdere vermindering van overheadkosten door programmering te centraliseren. Overleg met de omroepen over de plannen verloopt „stroef”, aldus Kok.

Alternatieve scenario’s voor de toekomst van het MCO zijn recent op verzoek van het ministerie door Bureau Berenschot doorgerekend. Wanneer het budget voor het MCO inderdaad wordt gehalveerd, wordt overwogen het Groot Omroepkoor – het enige gesubsidieerde grote koor van Nederland – gedeeltelijk over te hevelen naar de basisinfrastructuur van de Cultuurbegroting. Radio Filharmonisch Orkest en Radio Kamerfilharmonie zouden kunnen fuseren tot één flexibel orkest met minder formatieplaatsen. Voor het Metropole Orkest wordt de mogelijkheid verkend door te gaan als projectorkest. „Maar voorlopig willen wij daar niet aan denken”, zegt Kok. „Wij strijden door tot het eind.” Omdat een motivatie van de bezuinigingsplannen ontbreekt, worden ook juridische stappen niet uitgesloten.

Minister Bijsterveldt presenteert haar brief aan de Tweede Kamer op 17 juni, een week nadat staatssecretaris Zijlstra zijn brief over de cultuurbezuinigingen overlegt.

Bekijk de protestacties van omroepmusici via www.mco.nl