Voer regels Basel III volledig in

De Europese Unie moet vasthouden aan de bepalingen van de Basel III-akkoorden. De Europese Commissie staat op het punt bekend te maken hoe zij van plan is deze zomer de lidstaten van de EU te dwingen de nieuwe eisen op het gebied van het kapitaal en de liquiditeit van de mondiale bankensector ten uitvoer te leggen. Volgens berichten zou de richtlijn soepeler kunnen zijn dan het Basel-comité prettig vindt.

De eisen van de Basel III-akkoorden houden momenteel in dat kapitaal dat wordt verkregen met verzekeringsactiviteiten slechts 10 procent van het kernkapitaal van de mondiaal opererende banken mag uitmaken. In de nieuwe voorstellen zou staan dat dit percentage voor Europese banken hoger mag zijn. De regels staan banken toe om 'hybride' kapitaal louter als kernkapitaal te tellen als het was uitgegeven vóór de ondertekening van de Basel III-akkoorden. Ook deze bepaling zou aangepast kunnen worden.

De Commissie en de nationale toezichthouders gaan over de vraag hoe de nieuwe regels zullen worden toegepast. Zij moeten de overeengekomen principes niet laten verwateren. Het punt van de Basel III-akkoorden is dat mondiale overeenstemming wordt bereikt over de kwaliteit en kwantiteit van kapitaal, waardoor de mogelijkheid voor gesjoemel door de toezichthouders wordt weggenomen.

De oude regels (Basel II) hebben gefaald, omdat de toezichthouders in de Verenigde Staten zich er niet aan hielden. Als de Europese autoriteiten terugschrikken voor een juiste tenuitvoerlegging van Basel III kunnen de nieuwe eisen ook een slag in de lucht blijken.

Uitzonderingen zouden alleen mogelijk moeten zijn als individuele lidstaten van de EU verder willen gaan dan Basel III. Zeven ministers van Financiën schreven onlangs een brief aan de EU-commissaris voor de interne markt, Michel Barnier, waarin ze aandringen op voldoende flexibiliteit om de binnenlandse kapitaaleisen indien nodig te kunnen verscherpen. Barnier moet gehoor geven aan deze oproep, want het heeft geen zin louter uit overwegingen van consistentie een plafond in te stellen voor de kapitaaleisen.

Maar zijn voornaamste streven moet er op gericht zijn zeker te stellen dat de Europese Unie heldere regels invoert over de minimumeisen voor het bankkapitaal. Individuele lidstaten moeten strenger kunnen zijn dan Basel III, maar niet soepeler.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld