Rijk verkoopt ministeries

De overheid gaat de komende jaren bezuinigen op de huisvesting van de Haagse departementen. Verschillende ministeries gaan samen onder één dak, de huidige gebouwen van drie ministeries worden verkocht en bijna alle huurpanden worden opgezegd, zo maakte het kabinet gisteren bekend. De besparing bedraagt 90 miljoen euro per jaar.

Vanwege de vermindering van het aantal ministeries en Rijksambtenaren heeft de overheid minder gebouwen nodig. De werkplekken voor ambtenaren worden bovendien kleiner en efficiënter benut. In totaal verdwijnt 40 procent van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt vanaf 2016 samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het voormalige, nog te renoveren VROM-gebouw aan de Rijnstraat. De ambtenaren van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekken, na een verbouwing, in bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Parnassusplein. Voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie is al een nieuw pand in aanbouw in het Wijnhavenkwartier, vlakbij het Centraal Station. De torens waar de twee ministeries momenteel nog in gehuisvest zijn, zijn al verkocht aan de gemeente Den Haag. Het huidige pand van Buitenlandse Zaken moet nog worden verkocht.