Bankiers vinden dat ze consument misleiden

Werknemers in het Nederlandse bankwezen vinden in meerderheid dat de financiële sector misbruik gemaakt heeft van een gebrek aan kennis bij consument. Ruim 86 procent van de medewerkers vindt dat er geen variabele beloning uitgekeerd moet worden aan bestuurders bij banken die staatssteun krijgen van de overheid. En bijna viervijfde van de bankemployés vindt dat er een wettelijke maximum gesteld moet worden aan prestatiebeloningen als bonussen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 358 medewerkers van Nederlandse banken. Het onderzoek, gehouden onder leden van vakbonden FNV en CNV, is gedaan door het televisieprogramma Rondom 10, dat vanavond wordt uitgezonden. De uitkomsten zijn opmerkelijk omdat de top van de Nederlandse banken zich blijft verzetten tegen maximering van de variabele beloning. Deze week nog pleitten commissarissen van onder meer Aegon en ING in de Tweede Kamer voor het in stand van ruime beloningen in de financiële sector.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 is er veel kritiek op de manier waarop banken gehandeld hebben. Zij zouden willens en wetens consumenten producten verkocht hebben waarvan ze wisten dat die nooit de beloofde rendementen zouden halen, ze waren bewust vaag over kosten van bepaalde producten (de woekerpolisaffaire) en ondanks de staatssteun die veel banken nodig hadden gingen ze door met het uitdelen van bonussen aan hun personeel. Vanuit politiek en toezichthouders is sindsdien geprobeerd de sector meer aan banden te leggen met strengere regels op het gebied van kapitaalbuffers en bonussen.

Uit het onderzoek van Rondom 10 blijkt verder dat tweederde van de werknemers de financiële sector „te ondoorzichtig” vindt. Die ondoorzichtigheid vergroot het wantrouwen bij klanten jegens de sector. Een krappe meerderheid (52 procent) van de bankmedewerkers vindt het terecht dat consumenten klagen over een gebrek aan moreel besef in de financiële sector.

Volgens de ondervraagde medewerkers kan er een hoop verbeteren in de sector. Zo vindt 79 procent dat het ontevreden consumenten makkelijker gemaakt moet worden om over te stappen van de ene naar de andere financiële instelling. Ook zouden financiële instellingen én hun medewerkers publiekelijk aan de schandpaal genageld moeten worden als zij consumenten duperen.

De bankmedewerkers geven zelf aan dat een bonus voor hen niet prestatieverhogend werkt (67 procent) en dat andere prikkels, zoals de ontwikkeling binnen de bank, hen meer motiveert dan een bonus (68 procent). Ruim eenderde praat liever niet meer over het eigen werk op feestjes.