Vijftigplussers

Op bladzijde 7 van Boeken 19-05-11 illustreert u een artikel over dementie met een foto van ''vijftigplussers'' in beweging. Zo te zien zijn dit eerder zeventigplussers. Zoals vijftig het nieuwe dertig is, is zeventig het nieuwe vijftig. Madonna is vijftigplus. De Rolling Stones zijn zestigplus. De economiekrant van zaterdag j.l. heeft het over langer doorwerken en de cultuuromslag die daarvoor nodig is. Zou u alvast het goede voorbeeld willen geven, als werkgeverskrant, en niet meer suggereren dat vijftigplussers op de rand van dementie staan?

M. Koopmans, Amsterdam