Verwacht niet te veel van managers

Onlangs stond in nrc.next een merkwaardig artikel over management (Vandaag, 19 mei). Ondernemer Jos Verveen kreeg twee pagina’s de gelegenheid om in een litanie van bijeengeraapte argumenten te pleiten voor het beëindigen van management in organisaties. Management maakt volgens de publicist veel zaken kapot en niemand vindt het leuk. Blijkbaar is het leven veel aangenamer zonder managers. Nu geldt dat ook voor de politie en voor de tandarts, toch lees ik zelden een pleidooi om daar dan ook maar mee te stoppen.

Het artikel van Verveen past in een trend waarin de toegevoegde waarde van management wordt geridiculiseerd. Onlangs schreef filosoof en journalist Ben Kuiken al een boekje over de laatste manager die de deur mag dichtdoen. De indruk wordt gewekt dat managers in een andere wereld leven dan de professionals op de werkvloer. Hoewel dat misschien voor sommige bureaucratische, ingewikkelde organisaties nog geldt, herken ik in de talrijke zorg-, onderwijs- en uitvoeringsorganisaties maar weinig van deze stereotypen.

Problemen ontstaan pas als we managers als bazen gaan zien, die oplossingen voor alle vraagstukken moeten bedenken waar de professionals niet uitkomen. Zoals een directeur mij eens toefluisterde: „ik krijg dertig minuten de tijd om een probleem op te lossen waar de vakmensen na drie maanden niet zijn uitgekomen”.

Als we minder van managers verwachten, dan verwacht ik ook minder teleurstelling. Leg de lat wat lager. Als managers zorgen voor een beetje rust in de organisatie, voor hygiëne op het werk, voor een eerlijke verdeling van de middelen en voor begrijpelijke uitvoeringsprioriteiten, dan zijn de meeste mensen meer dan tevreden. Want dan hebben zij voldoende autonomie en richting om hun werk doen.

Michiel Louweret

Management consultant, Louweret & partners