Nieuw cultuurfonds geeft 15 miljoen

Nederland krijgt een nieuw fonds voor culturele en maatschappelijke projecten, Ammodo. Het private fonds stelt voor dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar.

Achter Ammodo zit de stichting Optas, voormalig eigenaar van het Rotterdamse Havenpensioenfonds. Ammodo zal niet alleen geld geven aan culturele instellingen, benadrukt woordvoerder Ton Planken, maar ook aan projecten met een „ideële of sociale strekking”.

Voor dit jaar heeft het bestuur van Ammodo, dat onder voorzitterschap staat van oud-Elsevier bestuurder Pierre Vinken, 15 miljoen euro te verdelen. Het is nog onzeker of dit bedrag ook de komende jaren wordt uitgekeerd. „De hoofdsom fluctueert en de opbrengsten dus ook”, aldus Planken. Wel is zeker dat het fonds voor een langere periode in het leven is geroepen. Planken: „Kort door de bocht, dit fonds is voor eeuwig.”

Het bestuur van het fonds buigt zich op dit moment over de criteria waaraan aanvragen voor een bijdrage moeten voldoen. Het bestuur wil deze voor de zomer bekendmaken.

Optas, de stichting achter het nieuwe fonds, verkocht in 2007 de rechten van het Rotterdamse Havenpensioenfonds door aan verzekeraar Aegon en hield daar 1,3 miljard euro aan over. Toen bleek dat Optas dit geld onder meer aan culturele en maatschappelijke projecten wilde besteden, eisten de havenarbeiders geld uit het fonds, omdat hun pensioenen al jaren niet meer waren geïndexeerd. Uiteindelijk kwam het tot een schikking waarbij Optas 500 miljoen euro beschikbaar stelde voor verbetering van de pensioenen.

Culturele instellingen zijn momenteel hard op zoek naar nieuwe, private inkomstenbronnen, omdat het kabinet 200 miljoen euro gaat bezuinigen op cultuur.