Stop reanimeren van traumaslachtoffers

In nrc.next van 16 mei werd een schietpartij gemeld waarbij een dode was gevallen, ondanks reanimatie. Ook een wielrenner die recent met zijn hoofd op het asfalt terechtkwam en daarna bewusteloos bleef liggen werd gereanimeerd; maar hij bleek overleden. Zelfs een bekende politicus die negen jaar geleden in zijn hoofd werd geschoten werd zonder succes een half uur gereanimeerd.

Hoe komt het toch dat slachtoffers van geweld niet reageren op hartmassage van omstanders of professionele hulpverleners en stelselmatig overlijden? Het antwoord op deze vraag is uiterst simpel: reanimeren van traumaslachtoffers is zinloos.

Hartmassage is ontwikkeld voor patiënten die zelf geen pompfunctie van het hart hebben. Dit zijn personen die een acute ritmestoornis of hartstilstand krijgen. Hartmassage kan voor een kleine groep hartpatiënten levensreddend zijn.

De slachtoffers van een schot- of steekverwonding of zij die tengevolge van een val buiten bewustzijn raken hebben echter geen hartstilstand of een ritmestoornis. Als bij een val op het hoofd er een letsel van de hersenen of een ernstig nekletsel optreedt, kunnen de primaire functies uitvallen; dit is een teken van onverenigbaarheid met het leven en reanimeren zal dus geen effect hebben. Hetzelfde geldt voor schot- of steekverwondingen. Als door ernstig bloedverlies het hart ophoudt met kloppen heeft reanimatie ook geen zin. Het overnemen van de pompfunctie is zinloos als er niets is rond te pompen.

De uitkomst van een reanimatie van een slachtoffer van geweld staat dus bij voorbaat vast en moet achterwege gelaten worden.

Peter Brink

Hoogleraar Traumatologie Maastricht en Hoofd Traumacentrum Limburg

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl