Werd Al-Qaeda verkeerd vertaald?

Op de voorpagina van deze krant van 7 mei stond een afbeelding van het persbericht van Al-Qaeda naar aanleiding van de dood van Osama bin Laden. Onder de Arabische tekst stond een vertaling in het Nederlands. Die vertaling klopt niet. Volgens de krant zou in de vierde regel staan: „Dit is een persbericht over de grote strijd voor het recht om te blijven haten en over de marteldood van sjeik Osama bin Laden.” Maar dat staat er niet eens bij benadering. The Global Media Islamic Front maakt van de bewuste zin: „A statement concerning the defiant battle, and the martyrdom of sheikh Usama bin Laden.” Hoewel de rest van de tekst volstaat met andere bedreigingen aan ongelovigen en afvalligen, vind ik „het recht om te haten” nergens terug. Ik vraag mij dan ook af hoe de vertaling tot stand is gekomen.

Jochem Pinxteren

Ja, de marteldood was een martelaar

Ombudsman antwoordt

Meer lezers wezen hierop. Dit is bij nader inzien de correcte vertaling: „In naam van God de barmhartige, de erbarmer. De Organisatie Basis van de jihad – het algemeen bestuur. Jouw leven was prijzenswaardig, jij stierf als een martelaar. Kennisgeving van de verachtelijke slachtpartij en de martelaarsdood van Osama bin Laden. God zij hem genadig.”

Er er is natuurlijk een groot verschil tussen een ‘marteldood’ en een martelaarsdood – hoewel ze volgens zeloten waarschijnlijk samen kunnen gaan. De vergissing was niet gemaakt door het persbureau dat de foto met de Arabische tekst leverde, maar door de avondploeg van de krant, die via contacten een vertaling liet maken.