VVD-Statenleden overwegen SGP-stem bij senaatsverkiezingen

Een aantal VVD’ers in de Provinciale Staten overweegt maandag bij de Eerste Kamerverkiezingen op de SGP te stemmen. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag na een rondgang langs VVD’ers.

Door een stem op de SGP kunnen VVD’ers de orthodox-protestantse partij aan een tweede senaatszetel helpen. Daardoor is de kans groter dat de zogenoemde coalitie-plus (VVD, PVV, CDA en SGP) een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Omdat ook de oppositiepartijen met elkaar overleggen om elkaar aan restzetels te helpen kan de steun van een van de coalitiepartijen aan de SGP van groot belang worden. Een paar dagen voor de verkiezingen is de exacte uitslag niet te voorspellen.

VVD-Statenleden hebben uiteenlopende gedachten over stemmen op de SGP. De voorzitter van de Brabantse Statenfractie peinst er niet over. „Die partij laat geen vrouwen toe”, zegt Mieke Geeraerdts. „Daarom zal ik er nooit op stemmen.” Cees Loggen, haar collega in Noord-Holland is even afwijzend: „Ik wil de liberale verworvenheden niet op straat gooien”, verwijzend naar de orthodox-christelijke grondslag van de SGP. Maar bijvoorbeeld Friese VVD’ers zijn flexibeler. „We zijn ons er wel van bewust dat we met een strategische stem op de SGP deze coalitie aan een meerderheid kunnen helpen”, zegt Franke Doting.

Een VVD-woordvoerder zegt dat vooral „pragmatisch” naar deze verkiezingen wordt gekeken, en dus ook naar mogelijke stemmen op de SGP. Nood breekt wet. De Statenleden brengen maandag hun stem uit op het provinciehuis. De Kiesraad maakt woensdag de uitslag formeel bekend, maar doordat de provincies maandag hun uitslagen publiceren zal dan ook de zetelverdeling bekend zijn.