Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Inholland wil diploma’s terughalen, maar dat is nog geen voldongen feit

Hogeschool Inholland wil 63 diploma’s ongeldig laten verklaren die niet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voldoen. Maar een beslissing hierover blijft vooralsnog uit.

Het gaat om diploma’s die tussen 2007 en 2009 zijn uitgereikt. De betreffende oud-studenten krijgen aanvullend onderwijs aangeboden waarna ze alsnog een geldig diploma kunnen halen.
Het is nog niet zeker of de diploma’s echt ongeldig worden verklaard. De school wil snel contact opnemen met de oud-studenten om wie het gaat.

NRC-onderwijsredacteur Bart Funnekotter reageert:

“We weten dat er onterecht diploma’s zijn uitgereikt en dat Inholland daarmee iets moet doen: intrekken, of extra onderwijs aanbieden zodat ze alsnog wat waard worden. De uiteindelijke beslissing is nog niet gevallen, volgens mij. Ook is er nog geen contact gezocht met de studenten. En aangezien bewezen moet worden dat zij geweten hebben dat hun werk van onvoldoende kwaliteit was, is het intrekken van de diploma’s nog geen voldongen feit.”

Doekle Terpstra, voorzitter van InHolland, benadrukt tegenover Spits dat er met de andere diploma’s niets aan de hand is:

“Om het negatief te zeggen: de bokken moeten van de schapen gescheiden worden. We trekken hier een principiële lijn. We willen ook niet opportunistisch reageren met ‘die geschiedenis ligt nu achter ons’.”

Inholland kwam de afgelopen tijd flink onder vuur te liggen. Zo werd een paar weken geleden bekend dat een aanzienlijk deel van de studenten van vier opleidingen van Inholland ten onrechte een diploma heeft gekregen. De Inspectie van het Onderwijs heeft de opleidingen bedrijfseconomie en media en entertainment management in Haarlem en commerciële economie en vrijetijdsmanagement in Diemen aangemerkt als zeer zwak. Door de ophef krijgt de hogeschool tot nu toe ongeveer twintig procent minder vooraanmeldingen voor komend schooljaar dan vorig jaar.

Bart Funnekotter belde zojuist met het ministerie van Onderwijs, om te vragen of zij inderdaad gesprekken voert met Inholland over het intrekken van de diploma’s.

“Het ministerie voert wel gesprekken met Inholland, maar die zijn slechts van adviserende aard. De beslissing is een zaak van de hogeschool. De bevoegdheid om diploma’s in te trekken ligt enkel en alleen bij de instelling zelf. Het is wettelijk nodig om aan te tonen dat de diploma’s onterecht zijn verstrekt, dat is nu bekend. Maar daarnaast moet ook aantoonbaar zijn dat de student in kwestie dit ook zelf moet hebben geweten.”