6 nieuwe partners

Als bij een scheiding een derde in het spel is, kan dat voor kinderen allemaal te veel zijn, vooral als de andere ouder de scheiding (nog) niet accepteert of heeft verwerkt.

Informeer eerst de andere ouder over een nieuwe relatie alvorens de kinderen aan de nieuwe partner voor te stellen.

Doe alles stap voor stap. Betrek de nieuwe vriend of vriendin niet meteen bij de opvoeding van de kinderen.

Maar verzwijg de relatie niet voor hen.

Stel kinderen niet voor de keuze, maar kies zelf – voor het kind wel te verstaan. Blijf bevestigen hoe belangrijk hij of zij voor je is.