'Overname Fortis niet onrechtmatig'

De Nederlandse Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld bij de opsplitsing en nationalisatie van bank en verzekeraar Fortis in het najaar van 2008. Dat oordeelde de rechtbank in Amsterdam vanochtend in een procedure die door de beleggersverenigingen VEB en Deminor was aangespannen.

Ook een gelijkaardige claim van FortisEffect namens gedupeerde Fortis-beleggers tegen de Nederlandse Staat en verzekeraar Ageas – de erfopvolger van Fortis – werd vanochtend door de Amsterdamse rechter afgewezen.

Op 3 oktober 2008 besliste de Nederlandse Staat midden in de kredietcrisis om het in nood verkerende financiële concern Fortis op te knippen en de Nederlandse onderdelen ervan – de bancaire tak, ABN Amro en de verzekeringsactiviteiten – te nationaliseren. Den Haag betaalde hiervoor 16,8 miljard euro, waarvan 4 miljard euro voor de twee verzekeraars Fortis Insurance Netherlands en Fortis Corporate Insurance.

Enkele dagen vóór deze transactie had Den Haag aangekondigd dat zij zou deelnemen aan een reddingsoperatie waarbij de drie Benelux-overheden gezamenlijk kapitaal in het concern zouden injecteren. Het Nederlandse deel van die kapitaalinjectie ging niet door en in de plaats daarvan besliste Den Haag om de Nederlandse activiteiten van Fortis af te splitsen en te nationaliseren.

Volgens VEB en Deminor handelde de Nederlandse Staat hierbij onrechtmatig en maakte ze misbruik van de omstandigheden. Beide belangenplatformen van gedupeerde beleggers eisten schadevergoeding.

Die vordering is nu door de rechter afgewezen. In een reactie tonen de klagers zich hierover teleurgesteld: „De VEB en Deminor ageren niet tegen de nationalisatie van het bankbedrijf van Fortis als zodanig, maar hebben bezwaargemaakt tegen de condities waartegen die nationalisatie heeft plaatsgevonden.” De Nederlandse verzekeringstak van Fortis – het huidige ASR – neemt hierin volgens beide verenigingen een bijzondere positie in „omdat er geen noodzaak tot nationalisatie van dat gezonde bedrijfsonderdeel bestond”.

VEB en Deminor beraden zich – net zoals FortisEffect – over „verder te nemen vervolgstappen”.