Omroepen akkoord over inrichting publiek bestel

De publieke omroepen hebben overeenstemming bereikt over de inrichting van het omroepbestel vanaf 2015. Zes verenigingen willen fuseren, drie blijven zelfstandig, net als de beide taakorganisaties zonder leden NOS en NTR.

Dat schrijven de omroepbestuurders en het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep in een brief die zij morgen versturen aan minister Van Bijsterveldt (Media, CDA). Er is nog geen akkoord over de financiële gevolgen. De fusie-omroepen eisen anderhalf keer zoveel zendtijd en budget als omroepen die alleen blijven. De minister reageert in juni.

In het zogenoemde 3-3-2-model gaan AVRO en TROS samen, alsmede VARA en BNN, en KRO en NCRV. EO, VPRO en MAX blijven zelfstandig, maar krijgen mogelijk minder geld. De positie van aspirant-omroepen WNL en Powned is onduidelijk.

Een kleiner bestel zou minder bureaucratisch en goedkoper zijn dan het huidige. Hilversum moet 200 miljoen euro besparen. De omroepen hebben een half jaar onderhandeld over een fusievoorstel. Zij vreesden dat Van Bijsterveldt een eigen plan zou doordrukken. De minister kan verenigingen niet dwingen te fuseren, maar wil vanaf 2015 slechts acht uitzendvergunningen ter beschikking stellen aan omroepbedrijven.