Kuifje denkt in oplossingen

Pieter Winsemius heeft een plan voor de jeugd van Nederland. Pieter Winsemius .foto VINCENT MENTZEL/NRC Handelsblad,Amsterdam==F/C==20 juni 2005
Pieter Winsemius heeft een plan voor de jeugd van Nederland. Pieter Winsemius .foto VINCENT MENTZEL/NRC Handelsblad,Amsterdam==F/C==20 juni 2005 ©Vincent Mentzel 2006

Profiel: Pieter WinsemiusNed. 2, 23.00 - 23.40 uur

Best knap: je bent 68 jaar en je kunt je nog elke dag verbazen over het onrecht in de wereld. Geen koketterie, geen cynisme. Nee, oprechte verbazing. Vijfendertig procent van de leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs valt uit, zegt Pieter Winsemius tegen zijn interviewer, Cees Overgaauw. Wisten we dat? En vijftig procent van de leerlingen die uitvallen is crimineel. Wisten we dat?

Winsemius vindt het ongelooflijk, maar daar blijft het niet bij. Hij verzint een oplossing. De meeste kinderen vallen uit bij de overgang van het vmbo naar het mbo, dus waarom maken we daar niet één school van? Praktisch. Haalbaar ook.

Vorige week kreeg Winsemius de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Dat is een prijs voor iemand die zich op een ‘aansprekende wijze inzet voor een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving’. Winsemius hield een toespraak – een Bergrede, zegt Overgaauw – over hoe Nederland beter kan, te beginnen bij de jeugd.

Noem hem Kuifje. Noem hem naïef. Maar, zegt hij zelf, alle optimisten zijn naïef. En deze naïeve optimist kan fel uit de hoek komen. Toen hij voor de tweede keer minister van VROM was, zei hij tegen zijn ambtenaren dat hij niemand wilde horen zeggen dat er voor elk opgelost probleem twee nieuwe problemen kwamen. Streng: „Tegen hen zei ik dat ik ze niet kon verbieden om het te zeggen. Maar bij mij kwamen ze er niet meer in.” Goed zo!

Jannetje Koelewijn