Kamer wil meer landelijk toezicht op functioneren hbo

Regeringspartijen CDA en VVD willen dat beter inzichtelijk wordt gemaakt hoe hbo-opleidingen functioneren. Daarom stellen zij voor dat de visitatiecommissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie van de opleidingen op landelijk niveau de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarktperspectieven gaan vergelijken.

Gevolg hiervan zou zijn dat er min of meer permanente visitatiecommies komen. Momenteel is het nog niet zo dat bijvoorbeeld elke opleiding commerciële economie in Nederland door dezelfde controleurs wordt bezocht.

Kamerlid Anne-Wil Lucas van de VVD zegt dat het vooral van belang is dat studenten inzicht krijgen in het arbeidsmarktperspectief van een studie. „Dat merk je aan de studenten van Inholland die zich nu zorgen maken over de waarde van hun diploma. Die willen weten: kan ik met mijn opleiding nog wel ergens terecht?”

Gedoogpartner PVV en oppositiepartij SP willen nog een stuk verder gaan met landelijk toezicht op het hoger beroepsonderwijs. PVV-Kamerlid Harm Beertema pleitte gisteren in de Volkskrant voor de invoering van landelijke examens in het hbo, ontwikkeld door bijvoorbeeld het Cito, dat ook de eindexamens maakt voor het voortgezet onderwijs.

De SP pleit al langer voor de invoering van centrale examinering in het hbo. Hoewel er zeer veel verschillende opleidingen zijn, denkt SP-Kamerlid Jasper van Dijk dat het in de praktijk mogelijk is dit soort examens in te richten.

„Vrijwel alle hbo-opleidingen hebben al een landelijk opleidingsprofiel, daaruit valt ook een landelijke toetsing te maken. Dat kan bijvoorbeeld over de helft van het curriculum. Dan blijft er genoeg ruimte voor eigen vakken en invulling, waarbij onafhankelijk toezicht van belang is”, aldus Van Dijk.

En over het grote aantal hbo-studies zegt de SP’er: „Het aantal opleidingen moet wat mij betreft flink worden gereduceerd. Er is immers een wildgroei aan opleidingen, dat moet echt veel overzichtelijker worden.” Verder vindt SP’er Van Dijk dat dat er meer nadruk moet worden gelegd op de overdracht van vakkennis.

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe ziet weinig in centraal opgelegde hbo-examens. Hij zou het wel goed vinden als scholen bij elkaar gingen zitten om onderwijs en examinering beter op elkaar af te stemmen.

Zijn partij stelt verder een wetswijziging voor die de minister van Onderwijs in staat moet stellen eerder in te grijpen bij hogeronderwijsinstellingen waar het misgaat. „Nu kan alleen achteraf gekort worden op de financiering. Het blijkt dat die stok achter de deur niet voldoet.”