Donner schrapt plannen huurverhoging

Na forse kritiek uit de Kamer gaan de kabinetsplannen om de huur te verhogen van tafel. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) zegde vandaag toe om alternatieven voor het aanpassen van het woningwaarderingsstelsel te onderzoeken.

Donner was van plan om sociale huurwoningen per 1 juli 25 extra zogeheten woonpunten toe te kennen. Hierdoor kan de huur maximaal met 120 euro verhoogd worden als een nieuwe huurder in een woning zijn intrek neemt. Voor zittende huurders verandert er niets.

In het regeerakkoord was afgesproken dat dit alleen zou gebeuren in gebieden waar woningschaarste is. Bovendien zou de huurverhoging gekoppeld zijn aan de WOZ-waarde van de woning. Donner voorzag echter praktische problemen. Zo is niet te voorspellen in welke gebieden in de toekomst schaarste is, en bovendien zou koppeling aan de WOZ-waarde volgens de minister leiden tot tienduizenden extra bezwaren.

Daarom stelde hij voor om de regeling voor alle huurwoningen te laten gelden, tot ongenoegen van zijn eigen partij en de PVV. Ook de oppositie en de woningcorporaties zijn fel tegen.

In het Kamerdebat noemde Donner zijn voorstel ‘weloverwogen’. Toch beloofde hij terug naar de tekentafel te gaan om het plan opnieuw te bezien, tot opluchting van de kritische Kamerleden. De bewindsman informeert de Kamer begin juni over alternatieven.

    • Marije Willems