Minister De Jager dreigt Grieken

Nederland voelt zich niet gehouden om een toegezegde lening aan Griekenland te verstrekken als dat land zich niet aan afspraken houdt. Minister De Jager (Financiën, CDA) waarschuwde gistermiddag na afloop van de ministerraad dat het kabinet medio juni in dat geval geen geld aan de Grieken zal overmaken.

Volgende maand zal Griekenland een nieuw deel van toegezegde leningen ontvangen. Die hulp maakt onderdeel uit van een noodpakket van 110 miljard euro, waarover vorig jaar april afspraken werden gemaakt. Dit bedrag wordt stapsgewijs overgemaakt. Griekenland committeerde zich toen aan een ingrijpend pakket hervormingen.

De kredietverstrekkers komen vier keer per jaar kijken of Athene zich aan die afspraken houdt. Op dit moment bezoekt een trojka van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank Athene om te inventariseren of het land op schema ligt bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Volgende week woensdag zal naar verwachting duidelijk worden of het land extra maatregelen moet nemen. „De bal ligt bij de Grieken. Het lijkt erop dat bijsturing nodig is”, zei minister De Jager gistermiddag. „Griekenland zal gewoon aan de voorwaarden van de lening moeten voldoen en indien nodig extra moeten hervormen en bezuinigen. Natuurlijk stuit dat in Griekenland op politieke weerstand, maar er is geen tijd en ruimte voor onwil.”

Grieken willen hun stranden niet kwijt. Economie: pagina 4 en 5