FNV sluit de rijen over pensioenstelsel

Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten leidde het verzet tegen het principe-akkoord dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius eind maart sloot met de andere bonden en de werkgeversorganisaties. Gisteren bereikten de bij de FNV aangesloten bonden onderling overeenstemming. Foto Maarten Hartman Nederland, Amsterdam, 13-5-2011. Foto Maarten Hartman. FNV bondgenoten voorzitter Henk van de Kolk arriveert bij het hoofdkantoor van vakcentrale FNV voor overleg, o.a. met voorzitter Agnes Jongerius, over het pensioenakkoord. Hij verdwijt in de lift op weg naar het overleg.
Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten leidde het verzet tegen het principe-akkoord dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius eind maart sloot met de andere bonden en de werkgeversorganisaties. Gisteren bereikten de bij de FNV aangesloten bonden onderling overeenstemming. Foto Maarten Hartman Nederland, Amsterdam, 13-5-2011. Foto Maarten Hartman. FNV bondgenoten voorzitter Henk van de Kolk arriveert bij het hoofdkantoor van vakcentrale FNV voor overleg, o.a. met voorzitter Agnes Jongerius, over het pensioenakkoord. Hij verdwijt in de lift op weg naar het overleg. Maarten Hartman

De vakcentrale FNV is het na een maand van interne conflicten eens geworden over een nieuw pensioenstelsel. De FNV gaat „op korte termijn” met de andere vakbonden, werkgevers en de minister Henk Kamp (sociale zaken, VVD) „de punten van aanpassing” bespreken, zo maakte de vakbond gisteren bekend.

Over de pensioenen was eerder een akkoord gesloten met de werkgevers, maar daarover ontstond verzet bij een aantal bij de vakcentrale aangesloten bonden, waaronder FNV Bondgenoten, de grootse aangesloten vakbond. In het principeakkoord dat de vakcentrales van FNV, CNV en MHP met de werkgeversorganisaties eind maart hebben gesloten, krijgen pensioendeelnemers geen harde garanties over de hoogte van hun pensioenuitkering. Het pensioen gaat ‘meebewegen’ met fluctuaties van de beurzen. Het idee achter het loslaten van een minimale zekerheid omtrent de pensioenhoogte is dat pensioenfondsen dan geen hoge buffers meer hoeven aan te houden. Zodoende spelen zij geld vrij om meer te kunnen beleggen. Uit de beleggingsopbrengsten kunnen dan de zogenoemde indexaties van de pensioenuitkeringen worden betaald.

Dat stuitte op verzet van de grootste en machtigste vakbond, FNV Bondgenoten, die desnoods apart van de andere FNV-bonden wil strijden voor meer zekerheden en minder indexaties.

„We gaan verder met de onderhandelingen over een toekomstbestendig pensioenstelsel”, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius gisteren in een toelichting. „We hebben een overeenstemming over de wijze waarop wij een optimale balans kunnen bereiken tussen zekerheid en de kans op indexeren. Als het aan ons ligt kunnen de pensioenfondsen straks hun eigen invulling kiezen. Onze oplossing gaat uit van én zekerheid én indexeren. Dus niet óf óf, maar én én.”

De werkgeversorganisatie VNO-NCW wil nog niet inhoudelijk reageren op het voorstel van de FNV, maar wil het eerst bestuderen. De MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, vindt akkoord van de FNV „nu realistisch en realiseerbaar”. „Het signaal van de FNV geeft vertrouwen, dat er een basis is om verder te gaan werken aan het beoogde eindresultaat”, aldus MHP-woordvoerder Eddy Haket.