Nieuwe plagiaataffaire in Duitse politiek

De Duitse vicevoorzitter van het Europees parlement legt vrijwel al haar politieke functies neer.

Silvana Koch-Mehrin, een liberaal, wordt van plagiaat beschuldigd in haar dissertatie. Als de beschuldiging klopt, is Koch-Mehrin de tweede Duitse politicus van naam die wegens een plagiaataffaire opstapt. Eerder legde minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg zijn functies neer na plagiaatbeschuldigingen. Deze week kwam de universiteit van Bayreuth, waar de voormalig bewindsman gepromoveerd is, tot de conclusie dat Zu Guttenbergs dissertatie „doortrokken is van bedrog”.

De proefschriften van Zu Guttenberg, Koch-Mehrin en anderen zijn en worden door anonieme onderzoekers op het internet op hun wetenschappelijke deugdelijkheid beproefd. Koch-Mehrin (40) heeft in een verklaring laten weten dat ze met onmiddellijke ingang haar werk als vicevoorzitter van het Europees parlement neerlegt, alsmede de banen die ze in haar partij vervult, de liberale FDP. Haar mandaat als parlementariër wil ze behouden. Ze promoveerde elf jaar geleden aan de universiteit van Heidelberg, op de Latijnse Muntunie tussen Frankrijk, België, Italië, Zwitserland en Griekenland, eind negentiende eeuw.

In de zaak-Zu Guttenberg is het demasqué van de Beierse aristocraat compleet. De universiteit van Bayreuth constateert opzettelijk plagiaat. „Het veranderen van de syntaxis, het gebruik van synoniemen […] dit alles duidt erop dat de promovendus het overnemen van teksten van derden heeft willen versluieren.” (NRC)