Kosten van de zorg vorig jaar 2,2 miljard hoger

De tegenvaller in de zorg is vorig jaar uiteindelijk uitgekomen op 2,2 miljard euro, 4 procent hoger dan geraamd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het kabinet kondigde gisteren een onderzoek aan naar de voortdurende financiële tegenvallers in de zorgsector. Het ministerie van Financiën heeft hiervoor samen met VWS een team geformeerd.

„De schuldencrisis overleven we wel, daar ben ik nog altijd van overtuigd. Maar voor de middellange termijn zijn de toenemende kosten in de gezondheidszorg mijn grootste zorg”, zei minister De Jager (Financiën, CDA) gisteren bij de jaarlijkse publicatie van jaarverslagen van alle ministeries. De kosten van de zorg stegen het afgelopen decennium gemiddeld tweemaal zo hard als de economie. „Dat is mathematisch onhoudbaar”, aldus De Jager.

De overschrijdingen bij VWS komen vooral op het conto van de ouderen- en gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de medisch specialisten. De uitgaven aan geneesmiddelen zijn 155 miljoen euro lager dan geraamd.

Voor het eerst in lange tijd huurde het Rijk minder extern personeel in. Vorig jaar werd er 1 miljard aan besteed, circa een kwart minder dan in 2009. Vooral bij Defensie, Financiën en de voormalige ministeries van Justitie en Verkeer en Waterstaat daalde het aantal externe medewerkers. Het kabinet bezuinigde ook op beloningen van (top)ambtenaren. Van de overige ambtenaren kregen vooral medewerkers in hogere schalen minder vaak een toeslag, waardoor de verdeling over de verschillende salarisniveaus evenwichtig is gebleven. In aantallen is de situatie vergelijkbaar met 2009: in 2010 kreeg bijna 15 procent van de rijksambtenaren een bijzondere beloning, in de meeste gevallen eenmalig.

Pechtold: dit kabinet is toch van afspraak is afspraak?: pagina 7