Kan dat wel, 'baangarantie'?

Inholland ligt onder vuur, dus komt Doekle Terpstra met een tegemoetkoming.

Wat houdt die in? En kan Terpstra zijn beloftes wel hard maken?

Uitzendbureaus gaan studenten van Hogeschool Inholland helpen bij het vinden van een baan. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra is dat gisteren overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), een grote speler in de uitzendbranche. Terpstra zelf rept over een ‘baangarantie’. „Studenten die mogelijk benadeeld worden door de negatieve berichtgeving krijgen zo een zetje in de rug.” Inholland ligt onder vuur na een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie over onterecht uitgereikte diploma’s.

1Een baangarantie? Kan Terpstra dat wel hardmaken?

Nee. Als Terpstra spreekt over een baangarantie dan bedoelt hij een „maximale inspanningsverplichting” om studenten aan een baan te helpen. Maar dat bekt niet zo lekker. „Iedereen weet dat een baangarantie strikt juridisch niet haalbaar is”, aldus Terpstra. „De afspraak veronderstelt verantwoordelijkheid van zowel de student als het uitzendbureau.”

2 Wat houdt de afspraak in? Alle studenten die dit jaar afstuderen aan Hogeschool Inholland krijgen – desgewenst – hulp van een uitzendbureau. Hans Kamps, voorzitter van de ABU: „Zo nodig spijkeren we de studenten bij. Denk aan sollicitatietrainingen, assessments en cursussen om studenten meer zelfvertrouwen te geven.” Kamps heeft alle uitzendbureaus die vallen onder de paraplu van de ABU, waaronder Randstad en Manpower, gevraagd mee te doen. ASA en USG Restart hebben al toegezegd. De afspraak geldt niet voor oud-studenten van Inholland, en ook niet voor studenten die in toekomstige schooljaren hun diploma halen. Terpstra: „De baangarantie is een tegemoetkoming aan studenten die zich nú zorgen maken.” De afspraak staat overigens niet op papier. Kamps spreekt van een „herenakkoord”.

3Welk belang hebben de uitzendbureaus?

Goede reclame, aldus Kamps. „Uitzendwerk wordt geassocieerd met laaggeschoold werk. Aspergesteken, vakkenvullen. Terwijl vacatures op hbo-niveau liefst 20 procent van ons bestand beslaan. Dit initiatief geeft ons de kans om te laten zien dat de uitzendbranche een opstapmogelijkheid is voor hbo’ers.” Er is geen afspraak gemaakt over een vergoeding voor de branche. „Mogelijk komt die er nog”, zegt Kamps, „maar daar gaan de uitzendbureaus over, niet ik”.Opinie: pagina 18 en 19