Onverschillig ....2

Ido de Haan stelt dat ‘op 26 juli 1942 alleen in de katholieke kerken het protest van de kerken tegen de deportaties was voorgelezen.’ Dr. L. de Jong vermeldt deze gebeurtenissen op de blz. 12 tot 22 van deel 6 van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Daaruit blijkt dat op 11 juli 1942 tien kerkgenootschappen, waaronder de drie grootste (de Rooms Katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken), een protesttelegram tegen de aangekondigde deportaties aan onder anderen Seyss-Inquart verzonden hadden

Toen Seyss-Inquart er achterkwam dat dit telegram op zondag 26 juli 1942 in alle kerkdiensten van deze 10 kerkgenootschappen voorgelezen zou worden, heeft hij hen onder druk gezet dit na te laten. De Nederlands Hervormde Kerk is voor die druk bezweken, maar de negen andere kerkgenootschappen niet, zodat moet worden aangenomen dat in de kerkdiensten van deze negen kerkgenootschappen op zondag 26 juli 1942 dit telegram is voorgelezen.

Hans Ziedses des Plantes, Berkel en Rodenrijs