Het Europees Parlement is trouwens ook veel te groot

Op de ‘Dag van Europa’ plaatste oud EU-commissaris Bolkestein kritische kanttekeningen bij de EU, c.q. bij het optreden van het Europese Parlement, bij de rol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en bij de (te grote) omvang van de Europese Commissie.

Wat ik miste was een kritiek op de enorme omvang van het Europese Parlement (EP). Door het verdrag van Nice van 2001 telde het EP 782 leden. In 2009 werd dat teruggebracht tot 736 leden, waarna het aantal in 2010 vervolgens weer werd opgekrikt tot 754. Niet direct een Poolse Landdag – dat hangt van de debatten af – maar qua omvang wel lijkend op een van communistische landen bekend ‘Volkscongres.’ Kortom, dat EP is veel te groot.

Met een bevolkingsomvang van 495 miljoen zou de EU moeten kunnen volstaan met een EP van ca. 495 leden: 1 lid per 1 miljoen inwoners. Kleinere lidstaten met minder dan 1 miljoen inwoners – Luxemburg, Cyprus, Malta – krijgen dan geen 6 zetels zoals nu het geval is, maar slechts 1 zetel. En dat kan ook prima omdat het EP formeel geen landenfracties maar slechts ‘ideologische’ fracties (er)kent. Als men die kleinere landen toch meer gewicht zou willen geven, dan zou de EU moeten overstappen op een federaal en dus bicameraal systeem. Zo heeft in de VS een staat als Delaware (0,8 miljoen inwoners) in de Senaat – de andere, niet van bevolkingsomvang afhankelijke kamer – evenveel zetels als California (40 miljoen inwoners). Maar de EU is helaas geen federatie of bondsstaat, maar een statenbond.

Robert J. Smits

Teteringen