Goede bedoelingen

Dan geef je met al je goede bedoelingen een kleine groep jonge gehandicapten een uitkering en voordat je het weet zijn er 200.000 jongeren arbeidsongeschikt. Gewoon, volledige Wajong-uitkering, vanaf je achttiende. Ook een laag IQ of gedragsproblemen zijn al reden genoeg om het vakje „ongeschikt” zwart te maken, in de meeste gevallen levenslang. En dan moet je volwassen leven nog beginnen.

Of dan richt je sociale werkplaatsen op om mensen met een beperking naar een baan te begeleiden, zodat ze misschien ooit uit het verzorgingsnest van de staat kunnen worden geduwd. En wat denk je? 90 procent verdient er meer dan het minimumloon. Elke arbeidsplaats kost 25.000 euro per jaar en de doorstroom naar een niet-gesubsidieerde baan is slechter dan men zich in het worst case scenario had kunnen voorstellen.

Dan bedenk je met al je goede bedoelingen dat ouderen die slecht ter been zijn zelfstandig moeten blijven, participeren in de maatschappij, en voordat je het weet rijden er 220.000 scootmobielen in Nederland rond. Jawel, 220.000 scootmobielen, de meeste zonder eigen bijdrage. Een levenlang moet je betalen voor je fiets, je auto, voor openbaar vervoer, totdat je oud bent en slecht ter been. Dan mag je baden in de eindeloze solidariteit van Nederland.

Het is als een wet, een natuurverschijnsel. Een nieuwe sociale voorziening creëert als vanzelf een nieuwe groep hulpbehoevenden. Een nieuwe groep die hun uitkering een jaar na de invoering als hun onontvreemdbare recht beschouwen. 1,8 miljard euro bezuinigen op Wajong, sociale werkplaatsen en bijstand is voor hen het grootst mogelijke onrecht. 200 miljoen bezuinigen op de scootmobielenwet is ronduit asociaal. Het zou zomaar kunnen betekenen dat iemand die ouder en ietwat versleten is géén scootmobiel krijgt. Een onaanvaardbare situatie.

Bereid u zich dus voor op een spervuur van links de komende weken. Roemer zal zich afvragen hoe Rutte al die mensen ineens beter kan verklaren. Jongerius zal op haar fluitje blazen en door de megafoon schreeuwen dat dit ten koste gaat van de allerkwetsbaarste groepen in de samenleving. Maar als het stof weer gaat liggen is die allerkwetsbaarste groep van de samenleving ineens met de helft gekrompen. En zijn tienduizenden jongeren zelfredzaam verklaard. Geschikt bevonden.

rosanne Hertzberger