Groei aantal zorgleerlingen verkeerd weergegeven in Kamerdebat

De groei van het aantal zorgleerlingen is door het ministerie van Onderwijs op een aantal momenten verkeerd weergegeven. Het aantal kinderen dat als zorgleerling wordt aangemerkt, is sinds 2003 niet met 65 procent, maar met 15 procent toegenomen. Dat schrijft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) aan de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant vandaag.

De verkeerde groeicijfers waren voor de minister in januari nog een argument om ingrijpend te bezuinigen op het beleid voor scholieren met een handicap of stoornis. Het systeem zou ‘uit zijn voegen’ barsten, waarbij ze verwees naar het groeicijfer van 65 procent. In die periode steeg het aantal kinderen met een indicatie echter met 15 procent.

Groei van 65 procent betreft ‘zware zorg’-leerlingen

Update 13.12 uur. NRC-redacteur Bart Funnekotter van NRC Handelsblad schrijft vandaag:

Het cijfer van 65 procent dat Van Bijsterveldt gebruikte om de totale groei van het aantal zorgleerlingen te beschrijven, geldt alleen voor de groei van het aantal kinderen met een ‘indicatie voor zware zorg’, nodig bij ernstige gedragsproblemen of handicaps. Ook in een persbericht dat het ministerie van Onderwijs begin dit jaar verspreidde naar aanleiding van de bezuinigingen, werd het cijfer verkeerd gebruikt. In de Kamerbrief waarop het persbericht was gebaseerd, werden de cijfers wel juist weergegeven.

Nadat de SP over deze verschillende cijfers Kamervragen had gesteld, antwoordde de minister op 18 april dat de koppeling van de 65 procent aan de totale groei van het aantal zorgleerlingen “onterecht” is. Dit antwoord is nu pas bekend geworden, omdat het ministerie de Kamerbrief niet, zoals gewoonlijk, meldt op de lijst Kamerstukken op zijn website.

D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft een debat aangevraagd over de handelwijze van het ministerie van Onderwijs.

Bezuiniging jaar uitgesteld

De bezuiniging die Van Bijsterveldt wilde doorvoeren, stuitte op fel protest. Op 19 mei stond een staking tegen de bezuinigingen op passend onderwijs gepland. Vorige maand kondigde Van Bijsterveldt echter aan de bezuinigingen een jaar uit te stellen, waardoor de staking niet meer doorging.

In maart kwam jongerenmagazine 7Days bij een herberekening al op een ander groeicijfer uit, waarna de SP Kamervragen stelde. De minister zou nu toegeven dat de stijging overdreven is. Alleen het aantal leerlingen met een indicatie voor ‘zware zorg’ is zo sterk gestegen. Het totale aantal leerlingen met een indicatie voor lichte of zware zorg steeg met slechts 15 procent.

Oorzaak niet bij onderwijsinspectie

Update 13.12 uur. De fout is niet ontstaan door een dubbeltelling door de Inspectie van het Onderwijs, zoals vanochtend werd gesuggereerd. Inspecteur-generaal Annette Roeters is wel op het matje geroepen, maar dat ging over andere foutieve gegevens. NRC-redacteur Bart Funnekotter:

De minister heeft ook andere cijfers verkeerd weergegeven. Zo meldde zij oorspronkelijk dat 9,0 procent van de kinderen in het basisonderwijs een indicatie heeft en 19,6 procent van de kinderen in het voortgezet onderwijs. De juiste cijfers zijn 8,8 en 17,2 procent. Deze fout komt wel op het conto van de onderwijsinspectie. Die heeft bij het turven van de zorgleerlingen een aantal kinderen dubbel geteld.

De minister blijft er overigens bij dat de groei van het aantal zorgleerlingen problematisch is, ook bij een groeicijfer van 15 procent.