Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Mensenrechten

Wetten zijn net worstjes

Een discutabele uitspraak; vooral als je die aan een zaal vol journalisten voorlegt, zoals Donner vorige week deed op de Dag van de Persvrijheid.

De minister, die hier de Duitse politicus Otto von Bismarck citeert, lijkt het tot stand komen van een wet straks buiten de WOB te willen laten. Het gaat namelijk om de uitkomst van een wet, zegt Donner, hoe zo’n wet tot stand komt hoeft volgens hem niet iedereen te weten. Dat leidt alleen maar tot „schade aan belangen”. „Openbaarheid is geen doel maar een randvoorwaarde voor het bestuur, ten dienste van het algemeen belang”, aldus Donner.

Het was wachten op reacties van journalisten en burgerrechtenactivisten, die openbaarheid van informatie nastreven. Maar hoe moet dat, als het onmogelijk wordt om documenten op te vragen die aantonen hoe de besluitvorming rond een wet verloopt?

Journalistenvakbond NVJ wees erop dat het weten hoe de worst gemaakt wordt een belangrijk voordeel is van de WOB: juist in de voorbereidende fase van beleid kunnen journalisten zien of er sprake is van belangenverstrengeling en corruptie.